Odnosi s javnošću

Mala škola odnosa s javnošću
Ova edukacija približava svijet odnosa s javnošću, a polaznicima pruža dobar temelj za buduće šire proučavanje PR-a. Bavi se temama kao što su: uloga i važnost odnosa s javnošću, izrada komunikacijskog plana, PR alati i tehnike, odnosi s medijima, upravljanje događajima, krizno i političko komuniciranje. Također razmatra povezanost PR-a, marketinga i prodaje. Nastava se izvodi kroz teorijsko predavanje i interaktivne radionice među kojima se ističu zamišljena konferencija za medije, javni nastup pojedinca i pisanje priopćenja za medije. Mala škola odnosa s javnošću namijenjena je svima koji žele savladati osnove PR-a kako bi studirali tu disciplinu, ili kako bi i sami upravljali PR-om poduzeća ili obrta.

Menadžment PR
Program menadžment odnosi s javnošću namijenjen je poslovnim ljudima koji među ostalim dužnostima upravljaju i komunikacijom. Menadžment PR podrazumijeva savjetovanje o boljem osobnom PR-u, ispravnom upravljanju imidžom, vještom suradnjom s medijima te odjelom za odnose s javnošću.

Krizno komuniciranje
O krizi treba razmišljati prije nego se dogodi jer biti pripremljen znači manje štete. Ovaj program polaznike priprema za krizne situacije formirajući krizni tim, komunikacijski i krizni plan te vježbajući komunikaciju prije, za vrijeme i poslije krize. Usvajaju se pravila za komunikaciju s unutarnjim i vanjskim javnostima, te se priprema krizni tim za javni nastup. Trening objašnjava moguće utjecaje krize na poslovanje i ugled, te uči kako od opasnosti učiniti mogućnost.

Trening odnosi s medijima
Kroz ovu interaktivnu radionicu uče se osnove o medijima te kako uspješno s njima surađivati. Edukacija je struktuirana od teorijskog dijela o prirodi medija, te praktičnih vježbi pred kamerom- davanje izjava, formiranje ključnih poruka i dobrih intervjua. Prolazi se kroz upravljanje neverbalnom i verbalnom komunikacijom, te izbjegavanje novinarskih napada i provokacija. Snimke se analiziraju i evaluiraju kako bi se polaznike osposobilo za usklađen profesionalan nastup u medijima.