Poslovno komuniciranje

Osnove poslovnog komuniciranja
Seminar o poslovnom komuniciranju je namijenjen svima koji žele poboljšati komunikaciju kako bi si osigurali poslovni uspjeh. Edukacija proučava cjeline kao što su temelji komunikacije, poslovni bonton i kultura, alati za uspješno komuniciranje, osnove pregovaranja, te upravljanje vremenom i stresom. Usavršavanje obuhvaća vrste komunikacije, vođenje dijaloga, uljudnost i etičnost u poslovanju, te uključuje praktične vježbe u timu. Polaznici će po završetku seminara dobiti napredna znanja o komunikaciji i sigurno će profesionalnije upravljati poslovnim komuniciranjem.

Kreativno poslovno pisanje
Ova edukacija objašnjava razvijenu pisanu komunikaciju i zanimljiva je svima koji svakodnevno pismeno komuniciraju, a posebice odjelima koji surađuju s vanjskim javnostima organizacije. Seminar je prilagođen potrebama modernog komunikatora, a oblikuje se sukladno specifičnostima industrija iz koje dolaze polaznici. Uključuje teme: pismenost i elektronska pošta, kvalitetan službeni dopis, letak i brošura, izvrsna priopćenja za medije, te najčešće pogreške u pismenoj komunikaciji. Također se uči razlikovati prodajnu od standardne pisane komunikacije te što je prodajno pismo u pozitivnom tonu s klijentom u središtu pozornosti.