Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću obuhvaćaju razne oblike komuniciranja organizacije i njezinih sveukupnih javnosti radi postizanja specifičnih ciljeva i uzajamnog razumijevanja. Nastoje stvoriti okružje u kojemu će organizacija najbolje prosperirati, a prioritetni im je cilj jačanje ugleda. U poslovnom svijetu profesija odnosa s javnošću je poznata pod skraćenicom PR (od engleskog naziva Pubic Relations), a stručnjaci za odnose s javnošću kao PR-ovci. U današnjem konkurentnom društvu PR je nezaobilazna karika u izgradnji tvrtkinog imidža jer osluškuje potrebe javnog mnijenja, predviđa trendove, plasira poruke i planiranom komunikacijom podržava strategiju poslovanja.

Posao stručnjaka za odnose s javnošću ovisi o strukturi organizacije kojoj pripada, a općenito obuhvaća: korporativno komuniciranje (interno i eksterno), lobiranje, stvaranje publiciteta, upravljanje kriznim situacijama, odnose s dioničarima i investitorima, sponzorstva, organiziranje događaja, odnose s medijima, stvaranje pozitivnog imidža i upravljanje brendovima, prikupljanje novca u neprofitnim organizacijama te politički PR. PR-ovci savjetuju upravu, upravljaju komuniciranjem prema segmentiranim javnostima, izvode treninge javnih i medijskih nastupa, pišu službene dopise, govore i publikacije, usmjeravaju odnose s medijima, istražuju javno mnijenje, organiziraju brojne aktivnosti na društvenim mrežama te usko surađuju s marketingom. Zaposleni su u kompanijama, agencijama za profesionalne komunikacije, državnim institucijama i upravi, klubovima, političkim strankama i udrugama, neprofitnim organizacijama te kod javnih osoba. U praksi se pojavljuju dvije dominantne uloge- operativac i manadžer za odnose s javnošću.