Odnosi s medijima

Organizacije komuniciraju sa svojim javnostima posredstvom medija pa su odnosi s medijima izrazito bitna kategorija odnosa s javnošću. To je dvostrani proces u kojem mediji prate aktivnosti organizacija te o njima informiraju javnost, a PR-ovci pružaju medijima mnoštvo kvalitetnih i pravovremenih informacija. Koliko neka organizacija ulaže u odnose s medijima, toliko od njih i dobiva. Za izgradnju pozitivnog ugleda organizacije trebaju punu pažnju posvetiti strukturi procesa komuniciranja s medijima, kvaliteti izvedbe, vjerodostojnosti informacija i profesionalizmu stručnjaka za odnose s javnošću.

Suvremene medije čine četiri osnovna tipa: tisak, radio, televizija i novi mediji. Svaki od tih medija ima svoje osobitosti koje treba poštivati u PR kampanjama. Tisak se osnovno može podijeliti na dnevni, tjedni i mjesečni, te opći dnevni listovi, tematski magazini i specijalizirane tiskovine. Radio je klasični mediji, a grupira se na javne i privatne, te nacionalne i lokalne. TV se isto tako dijeli na javnu i privatne televizije, lokalne i nacionalne, te standardnu i kablovsku televiziju. Nove medije je teško standardizirati jer se ubrzano razvijaju, no najčešće se svode na popularne Internet portale i društvene mreže, te prijelazne oblike kao što je televizija na Internetu.

Malo je organizacija koje surađuju sa svim medijima. Ukoliko je javnost s kojom organizacija želi komunicirati ona koja je i publika određenih medija, emisija ili portala, onda se odnosi s medijima svode na suradnju s tim određenim redakcijama, urednicima i novinarima. Alati koje koriste PR stručnjaci u odnosima s medijima su: najave i priopćenja za medije, materijali za medije kao što je interaktivni press kit, konferencije za medije, neformalni sastanci, brifinzi, intervjui, izjave, video materijali, press centri na službenim web stranicama, istraživanja i drugo.