Političko komuniciranje

Politička komunikacija je područje koje obuhvaća složenu cjelinu odnosa između političkih aktera, medija i javnosti u svim oblicima komuniciranja vezanim za politiku u demokratskim, autoritarnim i totalitarnim društvima. Među ostalim oblicima, politička komunikacija obuhvaća politički marketing koji se odnosi se na primjenu marketinških načela u političkom životu kako bi se nekoj političkoj opciji omogućila veća potpora u javnosti. Politički se marketing najčešće veže uz izborne kampanje, planirano usmjeravanje političke robe na slobodnom i demokratskom političkom tržištu, te tehnologiju osvajanja vlasti.

Izborna kampanja je najintenzivnije razdoblje komunikacije na relaciji politika – mediji – javnost. Najjednostavnije gledano izborna kampanja sastoji se od razrade strategije i definiranja poruke, određivanja taktika te odlučivanja o komunikacijskim alatima. Osnovu strategije čini analiza tržišta, definiranje cilja, ciljne skupine, imidža kandidata/ stranke i teme kampanje, te pretvaranje teme u poruku. Ciljevi su raznoliki, a mogu biti pobjeda na izborima, povećanje broja mjesta u parlamentu i izgradnja imidža stranke. Analiza tržišta govori što birači očekuju od kandidata ili stranke i kakav je imidž te tako olakšava pozicioniranje na tržištu. Pomoću rezultata ankete segmentira se tržište, određuje ciljana skupina prema socio-demografskim faktorima, određuju se afiniteti prema kandidatu/stranci i slično. Poruka kampanje mora biti dosljedno ponavljana, kratka i jasna. Dobra kampanja zahtijeva predkampanju, a počinje onoga dana kad izbori završe.

Suvremeno političko komuniciranje obilježavaju sve veća personalizacija politike, odvajanje stranaka od građana te pasivni građani promatrači. To su posljedice promjene u stranačkoj lojalnosti, munjevitog razvoja medijske tehnologije i komercijalizacije medijskog tržišta te uspona političkog marketinga. Uspjeh na izborima je kombinacija više faktora, a ovisi o političkom trenutku te društvenom kontekstu u kojem se izbori odvijaju. Strateško komuniciranje, profinjene tehnike spina, razni PR alati, te savjetnici za političko komuniciranje mogu maksimizirati mogućnost uspjeha.