PR kampanje

Skup svih planiranih PR aktivnosti u određenom vremenskom razdoblju za neku organizaciju naziva se PR kampanja. U praksi se najčešće odnosi na kraći vremenski period kada organizacija želi povećati svoj publicitet tj. nazočnost u medijima i u javnosti. Kratkoročna PR kampanja uglavnom pokriva neki posebni događaj kao što je lansiranje nove linije proizvoda, najavljuje otvorenja podružnica, prati kandidata na političkim izborima i sl. Kratka kampanja generira veći pozitivni publicitet, a time i veću zainteresiranost javnosti te bolju instant prodaju. Dugoročna PR kampanja se odnosi na razvijene proaktivne odnose s javnošću koji su vođeni strateški, a njihova je svrha izgradnja trajno pozitivne reputacije organizacije. Kad su komunikacije vođene profesionalno i podržavaju viziju te misiju, stvaranje ugledne organizacije s prepoznatm brandovima osigurava kvalitetnu osnovu za sjajne poslovne rezultate. Izvrsan PR je kombinacija oba pristupa kojim upravljaju stručnjaci za odnose s javnošću.