Upravljanje događajima

Sve veća potreba za organizacijom događaja dovela je do razvoja event industrije s vlastitim znanjima i vještinama te stručnjacima za to posebno područje. Upravljanje događajima je često poznato pod nazivom event menadžment, gdje event označava svaku vrstu događaja koji uključuje značajno okupljanje ili aktivnost u društvenom okruženju. Profesionalac zadužen za kreiranje, planiranje, koordinaciju i evaluaciju eventa se naziva event menadžer.

Postoje brojne vrste evenata, među kojima svakodnevno susrećemo promotivne, specijalne, kulturno–zabavne, humanitarne, medijske, sportske, protokolarne, korporativne, evente na novim medijima i privatne. Najčešći ciljevi eventa su pridobiti zanimanje i potporu idejama, oblikovati željeni imidž, ojačati ugled, učvrstiti veze s potencijalnim korisnicima, povećati publicitet i prodaju te pridobiti potrebna sredstava. Glavni elementi koji utječu na uspješnost eventa su vrijeme, lokacija, sadržaj, organizacija, proračun i komuniciranje. Event je uspješan kada je vrijeme odgovara većini uzvanika, mjesto je dobro opremljeno i u skladu s konceptom, sadržaj prepoznatljiv, organizacija kvalitetna, proračun pod kontrolom, komuniciranje profesionalno, te kada se je postigao interes za proizvod/uslugu i poruku izdiglo iz mase. Prije početka realizacije eventa važno je pročitati i temeljito se upoznati sa zakonima i propisima koji su vezani za organizaciju i provođenje eventa.

U osmišljavanju i izradi ovakvih projekata uobičajena je i preporučljiva suradnja stručnjaka za odnose s javnošću i stručnjaka za event menadžment, a često i marketinga. Uspješni event menadžer brzo reagira na promjene, donosi odluke, na vrijeme komunicira sa svim ključnim javnostima, planira alternative, razlikuje bitno od nebitnog, delegira posao, motivira članove projektne grupe, voli timski rad i ima iskustva.