Pregovaranje

Pregovaranje je vrsta komunikacijskog dijaloga s ciljem rješavanja nesporazuma dviju ili više strana, a sastoji se od triju osnovnih dijelova: procesa, ponašanja i suštine. Proces nam kaže o načinu pregovora, kontekstu, taktici i sudionicima. Ponašanje obuhvaća vezu između stranaka, komunikaciju i stilove koje su uzeli. Suština je ono oko čega se pregovara - raspored, predmet (pozicije i interesi), opcije i dogovor koji se na kraju postiže. Za kvalitetnu izvedbu pregovaranja postoje praktični savjeti, no svakako je iskustvo ono što čini profesionalnog pregovarača. Takav pregovarač oslonit će se na činjenice, dobru prezentaciju i samopouzdanje, a poznaje svoje ciljeve, mogućnosti i očekivanja. Sve komunikatore aktivno sluša, razumije njihove stavove te čita metagovor- što se zaista misli onim što je rečeno. Komunikacija pregovarača može se mijenjati, no stilski se razmatra kao prilagođavanje, izbjegavanje, surađivanje, natjecanje i kompromis. Pregovori se smatraju uspješnima samo onda kada su sve pregovaračke strane zadovoljne ishodom.